Peći i kotlovi na pelete
Toplinske pumpe - Dizalice topline

Centrometal kotlovi na pelete

Oprema za centralno grijanje Cm Pelet-set 14 - 50 kW namijenjena je za ugradnju na toplovodne kotlove CentroMini, EKO-CK, EKO-CKB, CentroPlus i CentroPlus-B, a predviđena je za loženje drvenim peletima. Najčešća ugradnja je na EKO-CK kotlove, novost je da je konstruirana nova generacija EKO-CK kotlova, čelični toplovodni kotlovi EKO-CK P nazivnog toplinskog učinka 14 do 110kW i model EKO-CKB P s bojlerom potrošne tople vode nazivnog učinka 20 do 50 kW. Novost u ponudi je EKO-CK P 60 kW. Kotlovi su predviđeni za loženje krutim gorivom, peletima, uljem ili plinom. Boljem iskorištenju ovih kotlova doprinose i turbulatori koji se moraju ugraditi kod loženja peletima, uljem ili plinom pri čemu je iskoristivost kotla preko 90%.

 

Oprema za centralno grijanje Cm Pelet-set 14 - 50 kW namijenjena je za ugradnju na toplovodne kotlove CentroMini, EKO-CK, EKO-CKB, CentroPlus i CentroPlus-B, a predviđena je za loženje drvenim peletima.

Moguća je dogradnja automatskog sustava dobave drvenih peleta na nove ili već prije ugrađene Cm Pelet-setove. Cm Pelet-set i toplovodni kotao čine jednu funkcionalnu cjelinu, ''mini postrojenje'' predviđeno za loženje drvenim peletima. Radom ''mini postrojenja'' upravlja digitalna regulacija što korisniku pruža sigurnost i zavidan komfor.Ventilator i elektrogrijač smješteni u plameniku vođeni regulacijom automatski pale pelete te održavaju plamen.

Sa gledišta funkcionalnosti ova postrojenja u ničemu ne zaostaju za uljnim ili plinskim sustavima grijanja dok su po potrošnji goriva do 40 % isplativija od onih loženih EL loživim uljem.

Peleti spadaju u obnovljive izvore energije te su ekološki veoma prihvatljivo gorivo.

Osnovni dijelovi Cm Pelet-set-a:

  • Pelet plamenik
  • Kotlovska regulacija
  • Transporter peleta
  • Donja kotlovska vrata
  • Pelet spremnik
  • Transporter peleta

centrometalcentrometalcentrometalcentrometal

Ovi su kotlovi namjenjeni grijanju od najmanjih pa do velikih objekata bilo kao osnovni izvor topline ili, što je danas sve češći slučaj, kao alternativni izvor. Izrađeni su u skladu sa europskom normom EN 303-5.

Karakteristike kotlova EKO-CK:

-Toplovodni kotao za centralno grijanje predviđen za loženje s više vrsta goriva (kruto, tekuće ili plinovito), nazivnog toplinskog učina od 20 do110 kW.    

-Odgovarajuće dimenzionirano ložište, vođenje plinova izgaranja u tri prolaza i dodatno orebrene površine za izmjenu topline osiguravaju visoki stupanj iskorištenja kotla, što ga čini “štedljivim”.    

-Ekološki je prihvatljiv, za što posjeduje certifikate prema zahtjevnim ekološkim propisima austrijske pokrajine Štajerske (Fan lG).

-Velika vrata i ložište kotla omogućuju loženje krupnim krutim gorivom te jednostavno čišćenje i održavanje.

-Montaža oplate je jednostavna, brza i bez vijaka.

-Osnovna kotlovska regulacija plamenika dodatno se isporučuje, a postavlja se na tvornički pripremljeno mjesto na gornjem poklopcu oplate kotla.

-Kotao je ispitan i certificiran po europskoj normi EN 303-5 i EN 304 na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu i proizveden u skladu s normom ISO 9001/2000.