Peći i kotlovi na pelete
Toplinske pumpe - Dizalice topline
Peći i kotlovi na pelete
Peći i kotlovi na pelete

Peći i kotlovi na pelete

Biodom su kotlovi na pelete slovenskog proizvođača Biodom27, kotlovi rade isključivo na drvne brikete pelete, a odlikuje ih velika iskoristivost od preko 90%. Ovaj kotao je konstruiran kao kotao na pelete i pri tome se vodilo računa o svim detaljima, kao što su potrošnja goriva, stupanj iskorištenja, funkcionalnost i autonomnost. Konstruirali su ga vrhunski stručnjaci tvrtke BIODOM 27 iz Slovenije. Nagrađen je s nekoliko nagrada, a posljednju je dobio na Beogradskom sajmu.

Oprema za centralno grijanje Cm Pelet-set 14 - 50 kW namijenjena je za ugradnju na toplovodne kotlove CentroMini, EKO-CK, EKO-CKB, CentroPlus i CentroPlus-B, a predviđena je za loženje drvenim peletima. Najčešća ugradnja je na EKO-CK kotlove, novost je da je konstruirana nova generacija EKO-CK kotlova, čelični toplovodni kotlovi EKO-CK P nazivnog toplinskog učinka 14 do 110kW i model EKO-CKB P s bojlerom potrošne tople vode nazivnog učinka 20 do 50 kW. Novost u ponudi je EKO-CK P 60 kW. Kotlovi su predviđeni za loženje krutim gorivom, peletima, uljem ili plinom. Boljem iskorištenju ovih kotlova doprinose i turbulatori koji se moraju ugraditi kod loženja peletima, uljem ili plinom pri čemu je iskoristivost kotla preko 90%.