Peći i kotlovi na pelete
Toplinske pumpe - Dizalice topline

Daikin Altherma - Dizalice topline

Cjenik - DAIKIN ALTHERMA - Dizalice topline

DAIKIN ALTHERMA DIZALICE TOPLINE - Kompletni sustavi za grijanje, integracija solarnih kolektora u sustav centralnog grijanja, mogućnost grijanja i hlađenja, rješenje za niskotemperaturno podno grijanje, niskotemperaturne radijatore i za visokotemperaturno grijanje. Mogućnost grijanja u ekstremnim uvjetima do -20 stupnjeva. Dva rješenja; Altherma Monoblok sistem i Altherma vanjska jedinica s Altherma Hidroblok unutarnjom jedinicom.

 

DAIKIN ALTHERMA - UNUTARNJA JEDINICE

daikin_altherma_hidrobox_unutarnja_jedinicaSamo grijanje

UNUTARNJA JEDINICA EKHBH008AA3V3 EKHBH008AA6WN EKHBH008AA9WN
Funkcija

samo grijanje samo grijanje samo grijanje

Raspon temperature

izlazne vode

grijanje °C 25 - 50
hlađenje °C  -
Snaga grijača W/K
3 6 9
Napajanje

1-230V/50Hz 3-400V/50Hz 3-400V/50Hz

MPC Cijena18.350,00 kn 19.120,00 kn

19.235,00 kn

 

daikin_altherma_hidrobox_unutarnja_jedinicaGrijanje i hlađenje

UNUTARNJA JEDINICA EKHBX008AA3V3.DPK EKHBX008AA6WN.DPK EKHBX008AA9WN.DPK
Funkcija

grijanje / hlađenje

grijanje / hlađenje
grijanje / hlađenje

Raspon temperature

izlazne vode

grijanje °C 25 - 50
hlađenje °C 5 - 22
Snaga grijača W/K
3 6 9
Napajanje

1-230V/50Hz 3-400V/50Hz 3-400V/50Hz
MPC Cijena

21.185,00 kn 21.955,00 kn 22.070,00 kn

 

 

 DAIKIN ALTHERMA - VANJSKA JEDINICA

daikin_altherma_vanjska_jedinica

 
VANJSKA JEDINICA ERHQ006AD8 ERHQ007AD8 ERHQ008AD8

Nominalni učinak

izlazne vode

grijanje kW
5,75 6,84 8,43
hlađenje kW
7,2 8,16 8,37
Snaga grijača W/K
3 6 9
Napajanje

1-230V/50Hz

MPC Cijena11.395,00 kn 13.285,00 kn

15.487,00 kn

 

Kompletan DAIKIN ALTHERMA cjenik za 2010. godinu možete preuzeti s linka na dnu stranice.