Peći i kotlovi na pelete
Toplinske pumpe - Dizalice topline

Centrometal kotlovi na pelete

Cjenik - CENTROMETAL - Pelet setovi


CENTROMETAL TOPLOVODNI KOTLOVI EKO-CK PELET SETOVI - Komplet kotao za centralno grijanje s opremom za loženje plamenikom na pelete

Oprema uključuje: kotao EKO-CK P, Pelet plamenik CPPL, Pelet regulaciju CPREG, Pelet spremnik CPSP, Pelet transporter CPPT, Kotlovska vrata s čeličnim turbulatorima, Ventil termičkog osigurača 3/4", Termički izmjenjivač 1"

Ukoliko se u instalaciji centralnog grijanja s kotlom EKO-CK P na pelete ne nalazi međuspremnik preporuča se ugradnja četveroputnog miš ventila kao zaštitu od kondezacije kotla.

 

centrometal_ckb_pelet_set1.   PELET SET EKO-CK P 14 MINI     vpc 16.185,00 kn    mpc 21.137,55 kn

2.   PELET SET EKO-CK P 20             vpc 17.235,00 kn    mpc 21.199,05 kn

3.   PELET SET EKO-CK P 25             vpc 17.685,00 kn    mpc 21.752,55 kn

4.   PELET SET EKO-CK P 30             vpc 18.160,00 kn    mpc 22.336,80 kn

5.   PELET SET EKO-CK P 35             vpc 18.880,00 kn    mpc 23.222,40 kn

6.   PELET SET EKO-CK P 40             vpc 20.595,00 kn    mpc 25.331,85 kn

7.   PELET SET EKO-CK P 50             vpc 21.420,00 kn    mpc 26.346,60 kn

 

 


    
     
     
    
     
    
    
     
    
    
     
    
    
     
    
    
     
    
    
     
    
    
     
    
    
     
    
    
     
    
    
    
     
    
    
     
    
    
     
    
    
     
    
    
     
    
    
     
    
    
    
     
      
    
     
      
    
     
      
    
    
     
      
    
     
      
    
     
     
     
     
!!

"

"
 
    

 #    $"    %&        !'         #    $"    %&        !
   
   
   
   
()
()
(!")
"()
()
(!)
()
(")
(!")
!(")
()
(")
!()
!()
()
"()
"()
(")
(!)
()
()
()
("")
(!)
()
(!)
"()
"()
(!)
()
(!)
()
Centralno grijanje