Peći i kotlovi na pelete
Toplinske pumpe - Dizalice topline
 • Rotex Hrvatska - Asortiman
  ROTEX Hrvatska ima široku paletu proizvoda, prvenstveno baziranu na energetskoj učinkovitosti, niskotemperaturnom grijanju, kondezacijskim kotlovima, solarnoj energiji. Rotex Hrvatska proizvodi sve komponente za grijanje od visoko učinkovitih kondenzacijskih kotlova na loživo ulje, plin ili regenerativno bio-gorivo, preko spremnika za pripremu higijenski čiste potrošne vode, te cijevi za podno i zidno grijanje, do spremnika za goriva i oborinske vode.

  Rotex Hrvatska predstavlja kondenzacijske stojeće kotlove A1 na loživo ulje ili plin ili u kombinaciji sa solarnom opcijom. Proizvodnja elemenata solarnog sustava, najnovija je akvizicija firme ROTEX Heating System, a rezultat su najnovije laserske tehnologije zavarivanja apsorbera sunčevih zraka.  Više...
 • Podno grijanje

  Podno grijanje je oblik centralnog grijanja kojim se postiže toplinski komfor unutar zatvorenih prostora koristeći se pri tome kondukcijom, radijacijom i konvekcijom. Takvi prostori su prvenstveno namijenjeni za svakodnevno obitavanje. Pojam radijacijsko grijanje se najčešće koristi pri opisu ovog postupka, jer upravo radijacija (zračenje) ima velik udio u postizanju što boljeg toplinskog komfora. To je tehnički ispravno samo onda kada zračenje sačinjava više od 50% udjela topline izmijenjene između poda i ostatka prostora. 

   

  Više...